Kategorija: Dokumenti

KOZMOGRAM ZA SVETOVNI ETOS

Kozmogram je znamenje v katerem je vpisano bistvo določenega pojava. Ideja o kozmogramih kot obliki univerzalnega jezika je nastala po...

Svetovni gospodarski etos

Predgovor Če naj globalizacija gospodarstva vodi k splošnemu in trajnemu blagostanju, so vsi, ki jih gospodarska dejavnost zadeva ali so...

Splošna izjava človeške odgovornosti

Predlog interakcije koncila bivših državnih in vladnih predsednikov za splošno izjavo človeške odgovornosti (1997), ki je objavljena v priročniku Svetovni etos,...

Izjava Svetovnega etosa 93

Izjava Svetovnega etosa 93 je bila pripravljena za Svet Parlamenta svetovnih verstev, ki je potekal 4. septembra 1993 v Chicago,...

Le sožitje ima prihodnost!

Izjava Ustanove svetovni etos ob jubilejni prireditvi 2. decembra 2015 v Tübingenu   Živimo v nemirnih časih. Doživljamo smrtno grožnjo...