Etični izzivi sodobne družbe in oblikovanje planetarne zavesti

Sodobni svet se nahaja pred mnogimi izzivi, ki so v veliki meri novi, zato se z njimi nismo navajeni soočati, po svoji teži in dometu pa so tako lokalni, kakor univerzalni. Zadevajo osebno človeško eksistenco, hkrati pa so širše družbeni in vse splošni.

Gre za temeljna moralno etična vprašanja, človekovo osebno svobodo, za odnos do drugega in potrebnih meja, ki okvirjajo naše ravnanje. Gre tudi za vprašanja ekološke zavesti in odnosa do zemlje kot skupnega prostora našega bivanja.

Prizorišče:  Knjižnica Otona Župančiča

Datum dogodka: četrtek, 23. januar 2020 ob 18:00

Danes se vse bolj zavedamo, da smo vsi poklicani k večji odgovornosti do nekaterih splošnih, univerzalnih načel, kot so človekovo dostojanstvo, celostno razumevanje osebe, samodisciplina ter prevzem načela planetarne zavesti, ki nas povezuje v skupno usodo, ne glede na narodne, jezikovne, krajevne in verske posebnosti, nad katerimi smo lahko upravičeno ponosni in do njih spoštljivi.

V sodelovanju z Gibanjem Svetovni etos Slovenije.

Morda ti bo všeč tudi...