predstavitev knjige Etos prihodnosti

Etos prihodnosti – dr. Peter Kovačič Peršin in prof. dr. Marko Pavliha
sreda, 22. junij 2022 ob 18:00
Mestna knjižnica Ljubljana – Knjižnica Otona Župančiča in Mestna knjižnica Ljubljana – MKL
dogodek bo potekal v 3. nadstropju

Rdeča nit knjige se glasi: etos prihodnosti bo etos preživetja. Le pod obzorjem etičnega načela, ki omogoča preživetje, to je sožitje med ljudmi in skrben odnos do sočloveka in narave, bo zagotovljena prihodnost človeštva in našega planeta kot primernega prostora za življenje. Človek je namreč bitje soodnosnosti. Od rojstva do smrti je odvisen od drugih ljudi, zato so sožitje, sodelovanje, skrb za drugega in odgovorno ravnanje temeljni pogoji življenja. Zato so to tudi temeljne človeške vrline. Človek je preživel v zgodovini in tudi v posamičnem življenju le po tako odgovornem življenju.

Sedanja civilizacija, ki jo gradi ideologija globalizma in vladavina kapitala je zasnovana na tekmovalnosti, izkoriščanju drugega in narave, na volji do moči in obvladovanja, na uničevanju drugega. To so drže, ki ne omogočajo preživetja, ker so protinaravne, ker zanikajo vrednote, ki življenje omogoča. Tudi živalski in rastlinski svet nas uči, da sta sožitje v naravi in soodvisnost živih bitij pogoj za ohranjanje naravnega ravnovesja. S tem je zagotovljen obstoj narave, ki je edini prostor našega bivanja.
Človek je biološko bitje in duhovna zavest. Ker smo bitja zavesti in s tem etične uzavestitve, je naša odgovornost za naravno ravnovesje zadeva zavestnega ravnanja. Samo človek ima moralno zavest in zato tudi moralno odgovornost za ves svet. Zato je oblikovati ustrezen univerzalni etos, torej moralna načela in delovanje, ključna naloga naše generacije. Odgovorni smo za prihodnost človeštva.
Mislec, ki je domislil tak koncept etosa, ki ga je imenoval svetovni etos, je Hans Küng. Njegovemu spominu in promociji njegove velike ideje je posvečena ta knjiga.

Morda ti bo všeč tudi...