IZJAVA PODPORE SLOVENSKEMU DRUŠTVU HOSPIC

Ljubljana, 4. oktobra 2013

Gibanje svetovni etos Slovenija se zavzemamo za spoštovanje življenja in smrti, za dostojanstveno bivanje do zadnjega izdiha, zato podpiramo delovanje Slovenskega društva hospic pri plemenitem spremljanju težko bolnih, umirajočih in njihovih žalujočih svojcev na njihovih domovih kot v prvi hiši hospica v Ljubljani.

Živimo v družbi, v kateri je umiranje institucionaliziran in pogosto odtujen proces.. Hospic obravnava človeka do zadnjih ur s spoštovanjem; obravnava ga kot celostno čustveno in duhovno bitje, kot physis z vsemi odtenki vsebinskosti življenja. Pri tem sledi tudi temeljnim načelom svetovnega etosa: spoštovanju življenja in človekovemu dostojanstvu. Slednjega človek ohranja v vseh obdobjih svojega življenja; na najbolj pretresljiv in ranljiv način pa prav v fazi umiranja.

Tudi zato dejavnost hospica ni le v najžlahtnejšem pomenu humana, temveč hkrati predstavlja tudi eno najbolj očitnih, a žal še vedno premalo razumljenih in cenjenih trdnjav človekovega dostojanstva. Kot taka pa v veliki meri zrcali tudi stopnjo ozaveščene in udejanjene humanosti določene družbe.

S to izjavo se Gibanje svetovni etos Slovenija pridružujemo prizadevanjem Slovenskega društva hospic za:

– dopolnitev Državnega programa paliativne oskrbe pri navedbi izvajalcev paliativne oskrbe na primarni ravni s hišo hospica kot obliko specialistične paliativne oskrbe,
– razpis koncesije za hospice (upoštevajoč evropske normative za hospice in ne DSO), podelitev le-te in s tem statusno ureditev hiše hospica,
– ponovno oceno neustreznega kadrovskega normativa in posledično ureditev financiranja v zadovoljivi višini, da hiša hospica lahko preživi na primerljivi ravni s podaljšanim bolnišničnim zdravljenjem,
– možnost vzpostavitve izobraževalnega in razvojnega centra za paliativno oskrbo v hiši hospica, kjer se bodo lahko usposabljali bodoči paliativni timi oddelkov, ki se ustanavljajo po državi.

Naj ponovimo, kar smo zapisali na koncu Manifesta Gibanja svetovni etos Slovenija: »Pozivamo vse prebivalce Slovenije, da s skupnimi močmi preoblikujemo in poglobimo osebno in družbeno etično zavest, saj bomo le tako lahko tvorno prispevali k humanizaciji človeštva na vseh ravneh lokalnega in globalnega življenja.« Slovensko društvo hospic in prizadevanja Hiše hospica na Hradeckega 20 v Ljubljani so v duhu te etične zavesti, zato jih naše društvo podpira iz srca in etičnega duha.

Za Gibanje svetovni etos Slovenija
Prof. dr. Marko Pavliha
Prof. dr. Borut Ošlaj

IZJAVA

Morda ti bo všeč tudi...