Le sožitje ima prihodnost!

Izjava Ustanove svetovni etos ob jubilejni prireditvi 2. decembra 2015 v Tübingenu
 
Živimo v nemirnih časih.
Doživljamo smrtno grožnjo od ideološko zaslepljenih fanatikov, atentatorjev in teroristov, pripravljenih na nasilje. Širijo nezaupanje in strah, obremenjujejo sožitje ljudi, izrinjajo zaupanje in dobrohotnost. Migracija in integracija pa nas postavlja pred neslutene izzive.
V imenu človečnosti in brezpogojnega spoštovanja življenja se Ustanova svetovni etos pridružuje številnim glasovom protesta – nacionalno in po vsem svetu – proti brezobzirnemu ubijanju in trpinčenju, ki se vedno znova na mnogih krajih dogaja v imenu religije. Nasilje kot obraz religije zahteva nedvoumno kritiko. Kjerkoli v imenu religije kličejo k nasilju ali ga legitimirajo, religijo zlorabijo, instrumentalizirajo in obračajo v njeno nasprotje. Svetovni nazori in religije so poklicani bolj kot kdajkoli, da mobilizirajo svoje spravne in mirovne moči na poti v odgovorno in miroljubno družbo.
Mi vsi smo izzvani, da sooblikujemo človeško družbo prihodnosti. Pri tem gre bistveno za to, da krepimo zavest za skupne, neobhodno potrebne vrednote kot osnovo za uspelo sožitje: spoštovanje življenja, pravičnost v življenjskih razmerah, solidarnost v medsebojni krepitvi, resnicoljubnost v govorjenju in ravnanju, enakopravnost v odnosih, kakor tudi svoboda v socialni odgovornosti.
To nikakor ne pomeni ignoriranja ali niveliranja mnoštva kultur in posebnosti vsakega posameznika. Toda edinost v mnoštvu potrebuje tudi skupen etičen temelj. Ideja Svetovnega etosa združuje ljudi v prizadevanju za mir, svobodo, pravičnost, solidarnost in toleranco.
Skupaj smo poklicani, da ustvarjamo pogoje za znosno sožitje: v vrtcih in šolah, na univerzah in visokih šolah, na delovnem mestu in v podjetju, v upravnih organih in v društvih za prosti čas, v vsakdanjih srečanjih.
Ustanova svetovni etos poziva vse ljudi, da se ne pustijo vplivati od strahu, sovraštva, predsodkov in podob sovražnika, marveč se podajo na pot strpnosti, spoštovanja, zaupnega in spoštljivega srečevanja, razumevanja in dialoga.
In pri tem ne stojimo na ničelni točki. Kar smo utemeljili in omogočili v desetletjih sporazumevanja v medverskih in medkulturnih srečanjih in dialogih – z nevladnimi organizacijami in religioznimi skupnostmi, pa tudi z aktivnostmi in projekti Ustanove svetovni etos – je marsikje ustvarilo temelj, na katerem lahko gradimo.
Za delovanje in angažma Ustanove svetovni etos danes sprašujejo na mnoge načine. Zato smo in ostajamo navezani na njihovo podporo, pomoč in pospeševanje.
Odpravimo se na pot v skupno in mirno prihodnost!
Izvorni dokument: Nur das Miteinander hat Zukunft! 
Prevod: Janko Bohak
Stiftung Weltethos, Waldhäuserstr. 23, 72076 Tübingen – www.weltethos.org