MANIFEST GIBANJA SE Slovenije

Manifest Gibanja SE 2012

Pretreseni zaradi vse hujšega razčlovečenja človeštva, ko umni prebivalci modrega planeta neumno zapravljamo skozi tisočletja pridobljene modrosti, zaničujemo pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz svobode in vesti, in se tudi v naši domovini vse bolj dušimo v bivanjski krizi, ki bruha iz neštetih krivic in teptanja človeškega dostojanstva in dostojanstva nečloveških bitij, škodljivega političnega ločevanja na »naše« in »vaše«, pomanjkljive kulture dialoga, nespoštovanja maternega jezika, neodgovornega ravnanja na različnih področjih, bolestno tekmovalnega mišljenja, pogoltnosti, brezna med revnimi in bogatimi, hitro usihajoče sočutnosti, skrhane pravnosti, uničevanja narave in podnebja, razvrednotenih klasičnih vrednot in drugih zablod neetičnega obnašanja,

izhajajoč iz prepričanja o svetosti življenja in nedotakljivosti človekovega dostojanstva, enakopravnosti vseh ljudi ne glede na spol, raso, barvo kože, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali drugo osebno nazorsko prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodnostni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali katerokoli drugo osebno okoliščino,

prepričani v naravnopravno pravico slehernega človeka do srečnega življenja v zdravem okolju,

zavedajoč se nujnosti brezpogojnega spoštovanja Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948, Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah iz leta 1950, Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah in Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah iz leta 2000 in 2007 ter vseh drugih mednarodnih, regionalnih in nacionalnih pravnih zagotovil o varstvu človeka,

zavezani sakralnemu in sekularnemu duhovnemu izročilu vsega človeštva in navdahnjeni s Küngovo Deklaracijo o svetovnem etosu iz leta 1993 in Manifestom za globalni gospodarski etos iz leta 2009,

z vso etično odgovornostjo in zavezanostjo podpisujemo MANIFEST

PODPIS USTANOVNE LISTINE

PODPISNIKI