O nas

Gibanje Svetovni etos Slovenije je bilo ustanovljeno maja 2012 v Mariboru, ob obisku Hansa Künga, ustanovitelja mednarodnega gibanja Weltethos. Ob tej priliki je bil predstavljen in prvič podpisan manifest gibanja.

Svetovni etos je bil ustanovljen z namenom krepitve etičnih vrednot v družbi in njihovega udejananja, ne glede na posameznikova življenjskonazorska prepričanja in vrednotne usmeritve. Verjamemo, da lahko človeštvo združujejo temeljne skupne vrednote in da udejanjanje etičnih vrednot koristi vsem sferam družbe, etična šibkost pa ima dolgoročne negativne posledice. Bolj ko so vrednote jasno določene, obče in deležne spoštovanja večine, večja je možnost za konstruktivni razvoj in vzdrževanje humanosti na vseh vitalnih ravneh družbenega delovanja.

Zavedamo se nujnosti brezpogojnega spoštovanja Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948, Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah iz leta 1950, Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah in Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah iz leta 2000 in 2007 ter vseh drugih mednarodnih, regionalnih in nacionalnih pravnih zagotovil o varstvu človeka. Zavezani smo sakralnemu in sekularnemu duhovnemu izročilu vsega človeštva. V tem duhu želimo delovati spravno, povezovalno, navdihujoče in učinkovito.

Ker etične vrednote niso le danost, ampak tudi izbira, verjamemo, da je vsak segment družbe so-odgovoren za sedanje in prihodnje stanje družbe. Gibanje Svetovni etos želi pomagati vzpostaviti soglasje glede temeljnih vrednot, ki so izraz obče človečnosti in bi jih za svoje morali vzeti vsi dobro misleči posamezniki in skupnosti, ne glede na svoja siceršnja prepričanja in vrednotne opredelitve, in bi jim morali slediti in se po njih zgledovati vsi subjekti javnega življenja, tako religijski kot politični, gospodarski, civilno-družbeni in medijski. S tem namenom združujemo sorodno misleče, organiziramo posvete, pišemo članke, objavljamo knjige, sodelujemo na predavanjih in okroglih mizah … in vas vabimo, da se nam pridružite.

Pošljite elektronsko pošto na info(@)svetovnietos.si