Pozdravne besede prof. Hansa Künga

Dragi prijatelji in prijateljice Gibanja svetovni etos Slovenija,
s hvaležnostjo se moji spomini vračajo nazaj v dneve v juniju 2012, ko sem se smel v Mariboru udeležiti ustanovitve Gibanja svetovni etos Slovenija.

Prav posebej pa me navdušuje dejstvo, da je ta mlada pobuda zmogla v samo 10-ih mesecih narediti takšno pot. Ne samo da ste uspeli postaviti solidno strukturo in pravno podlago, temveč ste se v Sloveniji predvsem vsebinskega dela projekta Svetovi etos od vsega začetka lotili z vso odločnostjo. Odličen rezultat je bil slovenski prevod Priročnika svetovni etos, ki je bil uresničen z neverjetno hitrostjo in z veliko mero profesionalnosti, kar je privedlo do zelo lepe knjige. Slovenska izdaja je bila sploh prvi prevod Priročnika! Tudi za prevod moje knjige Kaj verujem sem hvaležen.

Za vse te uspehe gre zahvala skupini prizadevnih in kompetentnih osebnosti, ki so globoko prepričane o tem, kako pomembno je temeljno etično soglasje za slovensko družbo. Brez prizadevanja Alberta Smrečnika, Boruta Ošlaja, Zvoneta Štrublja, Marka Pavlihe in vseh drugih članov gibanja tudi današnji posvet, ki predstavlja nadaljnji pomemben korak v razvoju projekta svetovni etos Slovenija, ne bi bil mogoč. Koliko priznanja je deležno Gibanje svetovni etos Slovenija že v tako kratkem času, se vidi tudi v tem, da je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer hvaležno prevzela častno pokroviteljstvo tega posveta.

Z naslovom »Svetovni etos – globalno in lokalno« ste izbrali zelo primerno temo, ki bo obravnavana z različnih vidikov. Ja, ta točka je pomembna: načela in smernice svetovnega etosa niso relevantna samo na globalni ravni ali samo za svetovne probleme. Nasprotno: prav v temeljnih družbenih enotah, v lokalnih kontekstih, na področju vzgoje, v gospodarstvu in politiki, kulturi in športu je prizadevanje po temeljnem etičnem soglasju velikega pomena.

Slovenija pravkar doživlja težke čase in nekateri njeni problemi v politiki in gospodarstvu imajo brez dvoma tudi etično dimenzijo. Gibanju Svetovni etos Slovenija želim, da bi njegova dejavnost prispevala k obravnavi etičnih vprašanj na različnih področjih družbe in bi v tej smeri ostrila tudi zavest. Samo politika in gospodarstvo, ki sta postavljeni na etične temelje, sta v pričujoči krizi lahko uspešni.

Prav tako prisrčno pozdravljam vse udeležence vašega posveta tudi v imenu novega predsednika naše ustanove Weltethos Eberharda Stilza in vseh sodelavk in sodelavcev in vam želim zanimivih referatov ter plodovite razprave. Tübingen in Slovenija pa sta prav posebej povezana z osebo velikega Slovenca Primoža Trubarja, ki je deloval v Tübingenu in je tukaj tudi pokopan. Prepričan sem, da je to dobra podlaga tudi za prihodnje povezovanje med ustanovo Weltethos v Tübingenu in Gibanjem svetovni etos Slovenija.

Hans Küng
Tübingen, 8. 4. 2013
(prevod A. Smrečnik, B. Ošlaj, lektoriral J. Kurinčič)

Morda ti bo všeč tudi...