Svetovni gospodarski etos

Predgovor

Če naj globalizacija gospodarstva vodi k splošnemu in trajnemu blagostanju, so vsi, ki jih gospodarska dejavnost zadeva ali so soudeleženi v njej, odvisni od trgovinske izmenjave in sodelovanja, ki temeljita na vrednotah. To je eden izmed temeljnih naukov krize na svetovnem finančnem in gospodarskem trgu.
S pravično trgovino in sodelovanjem bomo dosegli trajnostne družbene cilje le, če bo prizadevanje vseh za dosego zakonitih lastnih interesov in blagostanja vpeto v splošno sprejete svetovne etične okvire. Tak dogovor o splošno sprejetih normah gospodarskega delovanja in odločanja – o etosu poslovanja – je še v povojih.
Svetovni gospodarski etos, torej skupne temeljne predstave o tem, kaj je prav, pravično in pošteno, je zasnovan na moralnih načelih in vrednotah, ki so od nekdaj skupne vsem kulturam in jih potrjujejo skupne praktične izkušnje.

Celoten dokument si preberite tukaj!

Morda ti bo všeč tudi...